Intresseanmälan:

Sökande
Medsökande

Nuvarande bostad:

Samtycke:

Genom att jag kryssar för i rutan för ”Samtycke” nedan ger jag mitt samtycke och godkännande enligt personuppgiftslagen (PUL) till att Hörviks Fastighetes AB har full rätt att ta kreditupplysning och inhämta all den information som kan anses nödvändig för att kunna bedöma min ansökan om bostad.

Jag ger även mitt samtycke till att informationen och uppgifterna tillsvidare lagras, sparas och bearbetas i Hörviks Fastighets ABs dataregister.